فرم ارزیابی میزان رضایت مشتری

این نظرسنجی به منظور ارتقای کیفیت محصولات و خدمات مجموعه ستاره گستر آذرخش طراحی شده است. زمان تقریبی برای پاسخگویی به سوالات این نظرسنجی ۲ دقیقه است. با پاسخ به سوالات این نظرسنجی ما را در ارائه محصولات و خدمات بیشتر یاری کنید
 

فرم ارزیابی میزان رضایت مشتری

این نظرسنجی به منظور ارتقای کیفیت محصولات و خدمات مجموعه ستاره گستر آذرخش طراحی شده است. با پاسخ به سوالات این نظرسنجی ما را در ارائه محصولات و خدمات بیشتر یاری کنید. فرم ارزیابی میزان رضایت مشتری

Web Analytics Real Time Web Analytics