November 12, 2019
گیت دزدگیر پوشاک

خرید گیت دزدگیر پوشاک

خرید گیت دزدگیر پوشاک خرید گیت دزدگیر پوشاک یکی از لازمه های فروشگاه پوشاک می باشد. در واقع با بازگشایی و افتتاح هر فروشگاه می بایست […]
November 7, 2019
document-antitheft-sga

گیت فروشگاهی و اسناد و مدارک

گیت فروشگاهی و اسناد و مدارک گیت فروشگاهی و اسناد و مدارک یکی از مبحث های مهم امنیتی می باشد. با توجه به اهمیت اسناد و […]
November 2, 2019
tag-pensil-sga

انواع تگ مدادی یا پنسیل

انواع تگ مدادی یا پنسیل انواع تگ مدادی یا پنسیل به چند دسته تقسیم می شود. تگ مدادی یا همان تگ پنسیل به دو فرکانس rf […]
October 23, 2019
Dome-tag-sga

دزدگیر لباس چگونه می تواند موجب پیشگیری از سرقت شود؟

دزدگیر لباس چگونه می تواند موجب پیشگیری از سرقت شود؟ دزدگیر لباس چگونه می تواند موجب پیشگیری از سرقت شود؟ یکی از بحث های مهم امنیتی […]
October 13, 2019
AM-antitheft antenna-sga

3 روش برای پیشگیری از سرقت محصولات

3 روش برای پیشگیری از سرقت محصولات 3 روش برای پیشگیری از سرقت محصولات وجود دارد. 1-نصب گیت فروشگاهی گیت فروشگاهی یا همان دزدگیر فروشگاهی دستگاهی […]
October 8, 2019
RF-Label-sgagroup

انواع لیبل RF

انواع لیبل RF انواع لیبل RF که همان لیبل رادیو فرکانسی یا 8.2 مگاهرتز می باشد به چند دسته تقسیم می شود: 1- لیبل rf سایز […]
Web Analytics Real Time Web Analytics