August 1, 2019
new-born-antitheft-tag

گیت فروشگاهی در جلوگیری از سرقت نوزاد

گیت فروشگاهی در جلوگیری از سرقت نوزاد گیت فروشگاهی در جلوگیری از سرقت نوزاد بسیار موثر است. متاسفانه در بعضی از جوامع افراد سود جو که […]
August 1, 2019
eas-gate

گیت فروشگاهی در کتابفروشی

گیت فروشگاهی در کتابفروشی گیت فروشگاهی در کتابفروشی توانسته امنیت کتاب ها و لوازم التحریر را محفوظ کند. وجود کتاب های نفیس و گرانقیمت نیاز به […]
July 30, 2019
SECURITY FASHION eas

گیت فروشگاهی در فروشگاه پوشاک

گیت فروشگاهی در فروشگاه پوشاک گیت فروشگاهی در فروشگاه پوشاک یکی از ملزومات ضد سرقت برای لباس می باشد. با قرار دادن گیت ضد سرقت(گیت فروشگاهی) […]
July 25, 2019
eas antenna

گیت فروشگاهی و انواع آن

گیت فروشگاهی و انواع آن گیت فروشگاهی و انواع آن بر اساس نوع کاربرد و فرکانس به سه گروه تبدیل می شود. در واقع گیت فروشگاهی […]
July 24, 2019
cosmetic-security-gate

گیت فروشگاهی برای لوازم آرایش

گیت فروشگاهی برای لوازم آرایش گیت فروشگاهی برای لوازم آرایش یکی از بایدها در فروشگاه است. نصب گیت فروشگاهی  در فروشگاه های آرایشی موجب می گردد […]
July 21, 2019
گیت

گیت فروشگاهی پریمیر گارد

گیت فروشگاهی پریمیر گارد گیت فروشگاهی پریمیر گارد بهترین سیستم ضد سرقت آمریکایی می باشد. با وجود عرض باریک گیت دارای جوابدهی بسیار بالا با پوشش […]
Web Analytics Real Time Web Analytics