February 15, 2018
دزدگیر لباس

دزدگیر لباس چیست؟

دزدگیر لباس چیست؟ دزدگیر لباس با کیفیت دزدگیری است که با وصل کردن تگ ضد سرقت کوچک به هنگام عبور از گیت بوق بزند. عموما دزدگیر […]
February 11, 2018
www.sgagroup.ir

دزدگیر گوشی موبایل

دزدگیر گوشی موبایل دزدگیر گوشی موبایل یک وسیله ضد سرقت برای جلوگیری از سرقت گوشی های موبایل در فروشگاه ها است. این دزدگیر به صورت یک […]
January 27, 2018
گیت فروشگاهی پوشاک

گیت فروشگاهی مناسب برای جلوگیری از سرقت پوشاک چه گیتی است؟

گیت فروشگاهی مناسب برای جلوگیری از سرقت  پوشاک: گیت فروشگاهی مناسب برای جلوگیری از سرقت پوشاک، گیت فروشگاهی RF می باشد که با قرار گرفتن در خروجی […]
January 24, 2018
گیت فروشگاهی سوپر پرو

گیت فروشگاهي

گیت فروشگاهي گیت فروشگاهي به دستگاهی گفته می شود که در خروجی فروشگاه ها یا اماکن مورد نظر قرار می گیرد.  چنانچه تگ دزدگیر یا لیبل […]
January 24, 2018
تگ-مدادی

تگ مدادی(pencil) چیست؟

تگ مدادی(pencil) چیست؟ تگ مدادی(pencil)  یکی از اجزاء و قطعات دزدگیر فروشگاهی است. به علت شباهت آن به مداد به تگ پنسیل یا مدادی معروف شده […]
January 1, 2018
www.sgagroup.ir

تگ گلفی چیست؟

تگ گلفی چیست؟ تگ گلفی یکی از ملزومات گیت ضد سرقت یا دزدگیر امنیتی است که بر اثر مجاورت یا عبور از دزدگیر فروشگاهی موجب آلارم […]
Web Analytics Real Time Web Analytics