March 22, 2020
Type-of-security-tag-sga

انواع تگ دزدگیر آذرخش

انواع تگ دزدگیر آذرخش انواع تگ دزدگیر آذرخش از ابزار های امنیتی هستند که در فروشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند. تگ دزدگیر با گیت‌ […]
March 22, 2020
SGA-AM-DUAL-System

گیت جفت آنتن AM SGA

گیت جفت آنتن AM SGA گیت جفت آنتن AM SGA یکی از سیستم های دزدگیر و ضد سرقت کالا و اجناس است. دستگاه ضد سرقت SGA […]
March 18, 2020
ANTI-THEFT-SECURITY-ANTENNA

چند نکته در مورد نصب گیت فروشگاهی و اقلام ضد سرقت

چند نکته در مورد نصب گیت فروشگاهی و اقلام ضد سرقت چند نکته در مورد نصب گیت فروشگاهی و اقلام ضد سرقت وجود دارد. گیت فروشگاهی […]
March 14, 2020
Anti-theft-tag-sga

تگ ضد سرقت

تگ ضد سرقت تگ ضد سرقت یا همان تگ دزدگیر یکی از ابزار ضد سرقت در فروشگاه ها و اماکن به حساب می آید. جنس تگ […]
March 11, 2020
anti-theft-tag

انواع تگ دزدگیر

انواع تگ دزدگیر انواع تگ دزدگیر از نظر فرکانس به دو دسته RF و AM تبدیل می شود. 1- تگ RF: این تگ دارای چندین باند […]
March 9, 2020
fashion-security-gate

دزدگیر پوشاک

دزدگیر پوشاک دزدگیر پوشاک یا همان گیت ضد سرقت به دستگاهی گفته می شود که در خروجی فروشگاه قرار می گیرد. هدف استفاده از دزدگیر پوشاک […]
Web Analytics Real Time Web Analytics