گیت فروشگاهی پوشاک

گیت فروشگاهی مناسب برای جلوگیری از سرقت  پوشاک:

گیت فروشگاهی RF با توجه به تنوع تگ و لیبل امنیتی  گزینه مناسبی جهت جلوگیری از سرقت پوشاک می باشد.

تگ گلفی و تگ صدفی(شل) برای الصاق به پوشاک بزرگسال و تگ سه گوش برای پوشاک بچه گانه مناسب می باشد.

ضمنا جهت جلوگیری از سرقت کیف و کفش بهتر است از تگ مدادی(پنسیل) استفاده شود.

 با توجه به تنوع  لیبل RF می توان آن را برای جلوگیری از سرقت وسایلی همچون جوراب و کیف پول استفاده نمود.

از این رو با توجه به تنوع  گیت آر اف اروپایی و چینی می تواند بهترین انتخاب برای ممانعت از سرقت لباس باشد.

پیشنهاد این مجموعه با توجه به عدم خرابی گیت و با کیفیت بودن آن، گیت امرسک کشور چک می باشد.

چرا که این گیت در حدود 15 سال است که در فروشگاه های پوشاک ایران نصب گردیده و دچار خرابی نشده است.

Web Analytics Real Time Web Analytics