دزدگیر لباس

دزدگیر لباس چیست؟

دزدگیر لباس با کیفیت دزدگیری است که با وصل کردن تگ ضد سرقت کوچک به هنگام عبور از گیت بوق بزند.

عموما دزدگیر متصل به لباس را دزدگیر لباس می نامند که ابعاد گوناگونی اعم از کوچک، بزرگ، گرد و .. دارد.

بهترین دزدگیر لباس ساخت کشور هلند با برند NEDAP است .

این گیت  به ىليل تكنولوژی خاص به کار رفته در بردش ، دارای جوابدهی بسیار بالاست.

گیت فروشگاهی nedap حتی با کوچکترین تگ دزدگیر هم به راحتی جواب می دهد.

در واقع دزدگیر لباس با کیفیت دزدگیری است که با فاصله زیاد ما بین دو گیت نقطه کور و بوق اضافی نداشته باشد.

از بهترین دزدگیر های لباس می توان به برند nedap، amersec و shop guard اشاره نمود.

این گیت های فروشگاهی دارای گارانتی خاص با کیفیت تضمین شده هستند.

بهترین تگ دزدگیر برای لباس تگ صدفی(شل تگ) است که اندازه آن استاندارد و دارای جوابدهی عالی است.

جوابدهی تگ صدفی با گیت فروشگاهی nedap حدود 2 متر می باشد.

 

 

Web Analytics Real Time Web Analytics