دزدگیر برای لباس فروشی

دزدگیر برای لباس فروشی

دزدگیر برای لباس فروشی  یکی از دغدغه های صاحبان کالا برای محافظت از اجناس و کالا در فروشگاه  است.

از اینرو دزدگیر با کیفیت برای لباسفروشی اهمیت ویژه ای دارد.

عموما دزدگیر برای لباسفروشی می بایست دزدگیری باشد که هر گونه تگ دزدگیر لباس اعم از بزرگ و کوچک را جوابگو باشد.

گیت دزدگیر با کیفیت گیتی است که عاری از بوق خطا و نقطه کور باشد.

معرفی گیت دزدگیر برای لباسفروشی با توجه به متراژ درب ورود و خروج  فروشگاه صورت می گیرد.

لذا هر چه درب ورود و خروج بزرگتر باشد، هزینه دزدگیر برای فروشگاه نیز بالاتر خواهد بود.

برای مثال، با توجه به اینکه در فروشگاه  پوشاک از دزدگیر لباس کوچک نیز استفاده می شود در نتیجه نصب گیت فروشگاهی مناسب با  در نظر گرفتن متراژ خروجی فروشگاه اهمیت ویژه ای دارد.

بهترین دزدگیر برای فروشگاه لباس با عرض 150 سانتی متری می تواند دزدگیر جفت آنتن امرسک با تگ شل(تگ صدفی) باشد.

چرا که این گیتی استاندارد بعنوان دزدگیر های نصب شده در لباسفروشی است.

در نتیجه استفاده از دزدگیر لباس مناسب برای فروشگاه باعث محافظت از کالاها و جلوگیری از سرقت می شود.

 برای خرید دزدگیر لباس فروشی با شماره 09126872205 تماس حاصل فرمایید.

Web Analytics Real Time Web Analytics