تگ دزدگیر برای روسری

تگ دزدگیر برای روسری

تگ دزدگیر برای روسری یکی از ملزومات ضد سرقت قبل از افتتاح فروشگاه است.

امروزه با توجه به فراوانی شال و روسری در روسری فروشی های سراسر ایران و قیمت آنها، حفظ و نگهداری آن ها از دست سارقین بسیار حائز اهمیت می باشد.

بنابراین خرید و نصب گیت فروشگاهی و تگ ضد سرقت برای شال و روسری قبل از افتتاح فروشگاه امری ضروری است.

از آنجائیکه شال و روسری بسیار سبک و کوچک می باشد سرقت آن نیز بسیار راحت تر صورت می گیرد و سارق می تواند چندین روسری را در کیف خود جای دهد.

همچنین از آنجائیکه جنس شال و روسری ظریف و گاها” حریر می باشد لذا هر تگ دزدگیری را نمی توان بر روی آن الصاق نمود تا نخ کش نشود، از اینرو تگ دزدگیر آذرخش تگ ضد سرقت مناسب برای روسری و شال می باشد که بسیار سبک و کوچک است.

تگ دزدگیر سه گوش،تگ دزدگیر مینی، تگ دزدگیر کارتی، تگ دزدگیر گیره ای بهترین گزینه جهت الصاق به روسری می باشد.

بهترین گیت فروشگاهی مورد استفاده با تگ ضد سرقت روسری دزدگیر نداپ می باشد.

برای خرید تگ روسری به وبسایت مرجع خرید تگ دزدگیر برای روسری مراجعه فرمایید.

Web Analytics Real Time Web Analytics