گیت فروشگاهی پوشاک

دزدگیر فروشگاهی با کیفیت

دزدگیر فروشگاهی با کیفیت در واقع همان سیستم ضد ضرقت کالا و اجناس است که از کلیه اجناس داخل فروشگاه و اماکن دیگر به وسیله اعلام آژیر خطر جلوگیری می کند.

عملکرد دزدگیر فروشگاهی به صورت نصب آن در خروجی فروشگاه می باشد که روی کیله کالاها تگ دزدگیر و لیبل دزدگیر چسبانده می شود و در صورت عبور از دزدگیر فروشگاه به وسیله ارسال امواج آلارم می زند.

با پیشرفت تکنولوژی، دزدگیر ها دارای تنوع در ابعاد و نیز کیفیت گردیده اند لذا نصب دزدگیر های با کیفیت در فاصله های زیاد و بدون خطا صورت می گیرد.

وجود لیبل ضد سرقت در کتابفروشی ها و انتشارات در داخل آنها و عدم رویت آن باعث شده تا کتابفروشی ها عاری از هر گونه سرقت باشند و درصد سرقت اجناس در کتابفروشی ها به صفر رسیده است.

همچنین استفاده از تگ فروشگاهی با ابعاد کوچک و بزرگ  در لباسفروشی ها باعث حفاظت آنها شده است.

دزدگیر فروشگاهی با نام هایی همچون دزدگیر ضد سرقت لباس، گیت فروشگاهی، دزدگیر مغازه یا دزدگیر پوشاک، دزدگیر لباسفروشی یا سیستم ضد سرقت فروشگاه معروف می باشد.

Web Analytics Real Time Web Analytics