نصب دزدگیر ستاره گستر

نصب دزدگیر ستاره گستر

نصب دزدگیر برای فروشگاه پوشاک

نصب دزدگیر برای فروشگاه پوشاک یکی از ضروری ترین نیازهای فروشگاه می باشد.

دزدگیر فروشگاهی یا همان گیت فروشگاهی وسیله ای است که در خروجی فروشگاه پوشاک قرار می گیرد.

تگ دزدگیر بر روی لباس وصل می شود و به محض خروج غیر مجوز باعث آلارم گیت می شود.

منظور از خروج غیر مجوز این است که تگ دزدگیر توسط جدا کننده در صندوق باز نشود.

برای جلوگیری از سرقت پوشاک باید تگ دزدگیر همچون تگ صدفی، تگ گلفی، تگ مدادی یا تگ های ضد سرقت بر روی لباس متصل شود.

داخل تگها سیم پیچ خاصی وجود دارد که در اثر عبور از گیت فروشگاهی ستاره گستر آلارم ایجاد می کند.

Web Analytics Real Time Web Analytics