Anti-theft system

Anti-theft system

سیستم ضد سرقت فروشگاهی

سیستم ضد سرقت فروشگاهی وسیله ای برای جلوگیری از سرقت کالا می باشد.

جلوگیری از سرقت پوشاک، کیف و کفش، موبایل، لوازم آرایشی، کتاب،لوازم دکوری می تواند با تجهیز به گیت صورت پذیرد.

گیت فروشگاهی یا همان دزدگیر پوشاک به اسامی همچون گیت دزدگیر، آنتن دزدگیر، گیت تردد، گیت خروجی در بازار شناخته شده است.

با قرار دادن گیت در خروجی و الصاق تگ دزدگیر و لیبل بر روی کالاها از سرقت جلوگیری می شود.

دزدگیر ضد سرقت ایده آل دزدگیری است که دارای ویژگی های زیر باشد:

جوابدهی و پایداری عالی در محیط های پر نویز

پوشش محدوده وسیع با تگ و لیبل دزدگیر

عدم داشتن بوق خطا و اضافی

نداشتن نقطه کور مابین آنتن ها

سینک شدن آنتن ها در کنار یکدیگر

 

 

 

 

Web Analytics Real Time Web Analytics