دزدگیر لباس

دزدگیر لباس

دزدگیر برای لباس

دزدگیر برای لباس یکی از ملزومات ضروری در فروشگاه می باشد.

با نصب دزدگیر فروشگاهی درصد سرقت تا حد قابل توجهی پایین می آید.

این امر موجب می گردد تا اجناس اعم از لباس،کیف و کفش و سایر اقلام به راحتی در دسترس مشتریان قرار بگیرد.

همچنین صاحب فروشگاه نیز هیچ گونه دغدغه ای نخواهد داشت.

با الصاق تگ دزدگیر به لباس از سرقت لباس جلوگیری می شود.

چرا که گیت فروشگاهی در جلوی درب خروجی قرار می گیرد و به هنگام عبور تگ آلارم می زند.

در این صورت فروشنده مطلع می گردد.

تگ دزدگیر مناسب برای پوشاک و لباس، تگ صدفی و گلفی و همچنین مدادی می باشد.

بهترین گیت لباس نیز گیت RF می باشد.

برای خرید تگ دزدگیر یا گیت دزدگیر لباس با شماره ی 09121164786 تماس بگیرید.

Web Analytics Real Time Web Analytics