www.sgagroup.irدزدگیر لباس

دزدگیر لباس

انواع دزدگیر پوشاک

انواع دزدگیر پوشاک را می توان به چند قسمت  تقسیم بندی کرد.

منظور از دزدگیر پوشاک همان سیستم ضد سرقت لباس می باشد که در لباسفروشی ها استفاده می شود.

دزدگیر لباس شامل گیت فروشگاهی خروجی، تگ ضد سرقت امنیتی، جدا کننده مگنتی تگ می باشد.

که همه ی موارد بالا  برای امنیت و حفظ یک فروشگاه پوشاک لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

تگ دزدگیر امنیتی که با فرکانس تگ آراف یا تگ ای ام می باشد بر روی لباس توسط سوزن وصل می شود.

گیت فروشگاهی یا همان دزدگیر فروشگاهی پوشاک در خروجی فروشگاه نصب می شود.

تا چنانچه سرقتی از لباس انجام شد، گیت خروجی با اعلام آژیر مانع شود.

برای باز کردن تگ از لباس در قسمت صندوق مگنت در اختیار صندوق دار وجود دارد که پس از پرداخت وجه لباس از آن جدا می شود.

پنل دزدگیر یا همان دزدگیر لباس در دو فرکانس RF و AM وجود دارد.

با توجه به ورودی فروشگاه گیت مناسب توصیه می شود.

برای خرید دزدگیر پوشاک با شماره 09121164786 تماس بگیرید.

Web Analytics Real Time Web Analytics