document-antitheft-sga

document-antitheft-sga

گیت فروشگاهی و اسناد و مدارک

گیت فروشگاهی و اسناد و مدارک یکی از مبحث های مهم امنیتی می باشد.

با توجه به اهمیت اسناد و مدارک در سازمان ها حفاظت از آنها اهمیت بسزایی دارد.

گاها” ارزش این اسناد به قدری زیاد است که عدم موجودیت آنها می تواند ضرر بسیار جدی برای سازمان به همراه داشته باشد.

اسناد و مدارک در سازمان هایی همچون شهرداری، دادسرا، بیمارستان، اوقاف، دانشگاه و  بسیاری دیگر اهمیت زیادی دارد.

چنانچه پرونده ای در شهرداری مفقود شود، دسترسی به اطلاعات امکان پذیر نیست.

یا اینکه سالها زمان میبرد تا بتوان المثنی مدارک را دریافت کرد.

با نصب گیت فروشگاهی مخصوص اسناد و مدارک این مشکل به صورت کامل از بین خواهد رفت.

بدین صورت که گیت فروشگاهی در خروجی مکان مورد نظر به صورت مرئی یا نامرئی نصب می شود.

لیبل های شیشه ای یا کاغذی در لابه لای اسناد چسبانده می شود.

این لیبل دارای مدارات الکترونیکی می باشد و از فرکانس رادیویی استفاده می کند.

لیبل RF تنها گزینه موجود بر روی اسناد است که دارای لیبل مرئی و نامرئی است.

با چسباندن لیبل RF یا برچسب کاغذی RF بر روی اسناد و مدارک از سرقت آنها جلوگیری می شود.

چنانچه شخص خاطی قصد سرقت اسناد را داشته باشد و از گیت ضد سرقت اسناد عبور کند، گیت بوق می زند.

در اینصورت شخص خاطی دستگیر شده و پرونده به جای خودش باز خواهد گشت.

برای خرید دستگاه ضد سرقت اسناد و مدارک یا هر گونه مشاوره رایگان با شماره 09126872205 تماس بگیرید.

 

Web Analytics Real Time Web Analytics