گیت دزدگیر پوشاک

گیت دزدگیر پوشاک

خرید گیت دزدگیر پوشاک

خرید گیت دزدگیر پوشاک یکی از لازمه های فروشگاه پوشاک می باشد.

در واقع با بازگشایی و افتتاح هر فروشگاه می بایست فروشگاه به گیت دزدگیر مجهز شود.

با تجهیز فروشگاه به گیت فروشگاهی می توان دغدغه سرقت را به کلی از میان برد.

در این صورت تگ دزدگیر با سوزن به لباس وصل می شود و امنیت آن را فراهم می کند.

مزیت نصب دزدگیر پوشاک:

1- در دسترس بودن لباس و پوشاک برای مشتریان

2- خرید  بیشتر کالا به دلیل انتخاب آزادانه

3- عدم وجود  نیروی کنترل گر نسانی

برای خرید دزدگیر پوشاک با شماره 09121164786 تماس بگیرید.

 

Web Analytics Real Time Web Analytics