security-gate-sga-group

security-gate-sga-group

دزدگیر دست دوم

دزدگیر دست دوم شامل گیت فروشگاهی و تگ دزدگیر و لیبل امنیتی می باشد.

برخی از فروشگاه ها اقدام به جمع آوری فروشگاه خود می کنند.

در نتیجه اقدام به فروش گیت فروشگاهی خود می نمایند.

قیمت گیت فروشگاهی دست دوم بسیار ارزانتر از گیت نو می باشد.

اما در خرید گیت کارکرده چند نکته را باید در نظر گرفت:

1- برند گیت دزدگیر و نوع فرکانس آن

2- مدت زمان کارکرد دستگاه دزدگیر

3- سالم بودن برد دستگاه و تعمیری نبودن آن

4- خراب نبودن قفل داخل تگ دزدگیر

بهتر است که دستگاه دزدگیر را از شرکت معتبر خریداری کنید تا بتوانید از خدمات آتی بهره مند شوید.

Web Analytics Real Time Web Analytics