Setare-Gostar-Azarakhsh

Setare-Gostar-Azarakhsh

اتحادیه گیت فروشگاهی و سیستم های ضد سرقت

با گسترش و تخصصی شدن هرچه بیشتر تجهیزات حفاظت الکترونیک به تدریج فعالان این صنف نیز گرد هم آمده و به منظور پیشبرد و ساماندهی امور مربوط به آن ، اتحادیه ای را تحت عنوان «اتحادیه شرکت های بازرگانی و مهندسی حفاظت الکترونیک و سیستم های ایمنی» تاسیس کردند.این اتحادیه با برخورداری از 10 کمیسیون در زمینه های تخصصی و عمومی مرتبط با این صنف همچون کمیسیون های دوربین های مداربسته، سیستم های ضد سرقت آلارم و حفاظت و ایمنی، مهندسی حریق، مانیتورینگ و مدیریت هوشمند و نیز کمیسیون زنان کارآفرین صنعت حفاظت الکترونیک، نقشی پر رنگ در این صنف ایفا کرده به گونه ای که از میان 200 تشکیل ثبت شده در اتاق بازرگانی ایران در زمره ده تشکیل برتر قرار گرفته است. جایگاه برتر این اتحادیه در زمینه حکمرانی در صنف حفاظت الکترونیک بدان معنا است که به خوبی توانسته نبض این صنعت را بسنجد و در داخل و خارج از آن در جایگاه نماینده ای فعال مورد پذیرش قرار بگیرد.

لذا با توجه به جایگاه ویژه شرکت ستاره گستر آذرخش با مدیریت عاملی خانم ساناز خرمی بعنوان منتخب کمیسیون زنان کارآفرین، کلیه سیاست گذاری ها در این حوزه اعم از کنترل کیفیت، قیمت گذاری ها و .. با همفکری این منبع اتخاذ می شود.

Web Analytics Real Time Web Analytics