SGA-GROUP-Antitheft-Systems

SGA-GROUP-Antitheft-Systems

دزدگیر ضد سرقت کالا

دزدگیر ضد سرقت کالا یا گیت فروشگاهی که از آن به نام اقلام ضد سرقت اجناس نیز یاد می شود.

تجهیزاتی برای جلوگیری از سرقت و پیشگیری از دزدی کالاها و لوازم فروشگاه ها و اجناس مغازه ها و کالاهای انبار و هایپر مارکت ها از دست سارقین می باشد.

نصب گیت فروشگاهی چگونه از سرقت جلوگیری می کند؟

با نصب گیت فروشگاهی در خروجی فروشگاه ها و اماکن مختلفی همچون انبار، ادارات ، مغازه ها وهمچنین الصاق تگ و لیبل بر روی کالای مورد نظر می توان از سرقت جلوگیری کرد.

چرا که گیت دزدگیر به هنگام خروج بدون مجوز جنس یا همان خروج اجناس الصاقی به تگ و لیبل دزدگیر باعث بوق و آلارم دستگاه می شود.

در این صورت با شنیدن صدای بوق همه ی فروشندگان از اعلام هشدار و همچنین وجود سارق مطلع می شوند.

مزیت گیت فروشگاهی چیست؟

اعلام هشدار هنگام سرقت اجناس

در دسترس بودن اجناس برای مشتریان

آرامش خیال و عدم دغدغه برای صاحبان کالا

برگشت سرمایه صرف شده در کمترین زمان

Web Analytics Real Time Web Analytics