Anten-Dozdgir

Anten-Dozdgir

نصب آنتن دزدگیر

نصب آنتن دزدگیر یک باید و امری ضروری قبل از افتتاح فروشگاه می باشد.

چرا که با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در سالهای اخیر، درصد سرقت و ارتکاب جرم نیز افزایش یافته است.

از این رو این امر در فروشگاه ها بیشترین نمود را پیدا کرده است و صاحبان فروشگاه را به فکر بازداری از سرقت انداخته است.

لذا برای جلوگیری از سرقت اجناس در فروشگاه ها و حفظ سرمایه می بایست راهکار اصولی و کاربردی اجرا شود.

یکی از این راهکار های کاربردی نصب گیت فروشگاهی یا همان آنتن ضد سرقت می باشد.

گیت فروشگاهی دستگاهی است که شامل بدنه آنتن و برد الکتریکی می باشد که در اثر عبور تگ و لیبل ضد سرقت آلارم می زند.

تگ و لیبل ضد سرقت بر روی اجناس چسبانده می شود و داخل این تگ و لیبل ضد سرقت ، مدار و سیم و پیچ وجود دارد.

مدار و سیم پیچی که داخل تگ وجود دارد موجب می گردد تا اجناس متصل به تگ در اثر عبور از گیت بوق می زند.

با به صدا درآمدن آلارم گیت دزدگیر، فروشنده از ارتکاب جرم و سرقت اجناس مطلع می شوند و از سرقت جنس خود جلوگیری می کند.

پس وجود آنتن دزدگیر نه تنها موجب جلوگیری از سرقت می شود بلکه در مدت کوتاهی سبب حفظ و بازگشت سرمایه میشود.

برای خرید دستگاه گیت فروشگاهی و اقلام ضد سرقت با ستاره گیتر آذرخش با داشتن 18 سال سابقه طلایی تماس بگیرید.

Web Analytics Real Time Web Analytics