جدا کننده تگ دزدگیر از کالا

جدا کننده تگ یا همان مگنت ابزاری است برای جدا کردن تگ از کالا که متشکل از آهنربا می باشد.

کاربرد این محصول در فروشگاه های پوشاک به صورت نصب آن در کنار صندوق فروشگاهی است .

در هنگام پرداخت وجه  لباس فروخته شده، صندوق دار  توسط جدا کننده تگ لباس را از آن جدا می کند تا در هنگام خروج از فروشگاه آلارم نزند.

جدا کننده ها کاربردهای گوناگونی دارند که از کاربردهای دیگر آن نصب در هایپر مارکت ها می باشد.

اینجا نیز  در هنگام پرداخت وجه کالا، تگ دزدگیر یا اسپایدر از کالا توسط باز کن جدا می شود.

انواع گوناگون جدا کننده شامل جدا کننده سوپر، جدا کننده سنسورماتیک، جدا کننده تگ پنسیل یا تگ مدادی می باشد که نحوه ساخت و مقدار آهنربای مصرف شده در آن متغیر است.

Showing all 8 results

Web Analytics Real Time Web Analytics