تگ فروشگاهی جوهری

تگ فروشگاهی جوهر


SKU: 8c724df7d679. Category: . Tag: .

تگ فروشگاهی جوهر

تگ فروشگاهی جوهر تگ ضد سرقتی است که دارای جوهر های رنگی است.

با وصل کردن تگ جوهری به لباس می توانیم از سرقت لباس جلوگیری کنیم.

این تگ دارای جوهر های رنگی است که به محض تلاش  برای شکستن تگ ضد سرقت یا جدا کردن تگ ضد سرقت از لباس باز می شود و جوهر آن بر روی لباس و دست سارق می ریزد.

لذا وجود تگ جوهری باعث عدم سرقت می شود.

چگونه تگ ضد سرقت باعث محافظت از لباس و جلوگیری از سرقت می شود؟

گیت فروشگاهی یا گیت دزدگیر لباس یا همان آنتن دزدگیر در خروجی نصب می گردد که این گیت می تواند به صورت تک آنتن، جفت آنتن و یا چندین آنتن باشد.

تگ ضد سرقت لباس یا hard tag که گاها” به آن دزدگیر لباس نیز گفته می شود، بر روی البسه یا پوشاک وصل می شود.

چنانچه تگ لباس از گیت فروشگاهی عبور کند باعث رزونانس می شود و آلارم یا بوق گیت به صدا در می آید.

در اینصورت فروشنده از قصد سرقت مطلع می شود و باعث جلوگیری از سرقت می شود.

برای خرید تگ لباس یا دزدگیر لباس با شماره 09121164786 تماس حاصل فرمایید.

Web Analytics Real Time Web Analytics