جداکننده سنسورماتیک

جداکننده برقی سنسورماتیک رو میزی


جداکننده برقی سنسورماتیک رو میزی

جداکننده برقی سنسورماتیک رو میزی دستگاهی است که تگ را از کالا جدا می کند.

این دستگاه مخصوص تگ سنسورماتیک است.

تگ سنسورماتیک دارای فرکانس AM و RF است.

امنیت تگ سنسورماتیک نسبت به تگ های دیگر بسیار بالاتر است.

چرا که دارای جدا کننده مخصوص است و با مگنت یا آهنربا باز نمی شود.

چنانچه مشتری کالایی را انتخاب کند به قسمت صندوق می رود و صندوقدار تگ کالا را  از لباس توسط جدا کننده باز می کند.

زمانی به جدا کننده سنسورماتیک نیاز می باشد که فروشگاه مجهز به گیت فروشگاهی و تگ سنسورماتیک باشد.

 

Web Analytics Real Time Web Analytics