تگ فروشگاهی اونی

دزدگیر لباس


SKU: 902192d2eb86. Category: . Tag: .

دزدگیر لباس

دزدگیر لباس یا به عبارتی سیستم ضد سرقت پوشاک یکی از ملزومات ضروری فروشگا ه است.

امروزه وجود دزدگیر لباس یا گیت پوشاک قبل از افتتاح و بازگشایی فروشگاه امری ضروری است.

کلیه فروشگاه های پوشاک مجهز به سیستم ضد سرقت پوشاک هستند.

بدین صورت که از گیت فروشگاهی در خروجی فروشگاه استفاده می شود و بر روی البسه یا پوشاک هم تگ دزدگیر می زنند.

چنانچه تگ ضد سرقت از گیت خروجی عبور کند ، گیت آلارم می زند.

دزدگیر پوشاک در سایز و ابعاد مختلفی وجود دارد و شکل و رنگ بندی آن متفاوت است.

سیستم ضد سرقت مغازه RF مناسب ترین گزینه برای پوشاک است چرا که دارای تنوع در تگ و لیبل است.

دزدگیر ضد سرقت به صورت تک پایه و جفت پایه موجود است.

همچنین این دزدگیر به صورت چندین پایه نیز وجود دارد که با توجه به ورودی فروشگاه در ابعاد خاصی نصب می گردد.

Web Analytics Real Time Web Analytics