تگ فروشگاهی اونی

دزدگیر لباس


SKU: 902192d2eb86. Category: . Tag: .

دزدگیر لباس

دزدگیر لباس یا به عبارتی سیستم ضد سرقت پوشاک یکی از ملزومات ضروری فروشگا ه است.

امروزه وجود دزدگیر لباس یا گیت پوشاک قبل از افتتاح و بازگشایی فروشگاه امری ضروری است.

کلیه فروشگاه های پوشاک مجهز به سیستم ضد سرقت پوشاک هستند.

بدین صورت که از گیت فروشگاهی در خروجی فروشگاه استفاده می شود و بر روی البسه یا پوشاک هم تگ دزدگیر می زنند.

چنانچه تگ ضد سرقت از گیت خروجی عبور کند ، گیت آلارم می زند.

دزدگیر پوشاک در سایز و ابعاد مختلفی وجود دارد و شکل و رنگ بندی آن متفاوت است.

سیستم ضد سرقت مغازه RF مناسب ترین گزینه برای پوشاک است چرا که دارای تنوع در تگ و لیبل است.

دزدگیر ضد سرقت به صورت تک پایه و جفت پایه موجود است.

همچنین این دزدگیر به صورت چندین پایه نیز وجود دارد که با توجه به ورودی فروشگاه در ابعاد خاصی نصب می گردد.

Web Analytics