تگ فروشگاهی جوهری آرک

دزدگیر پوشاک


SKU: a311175a28da. Category: . Tags: , .

دزدگیر پوشاک

دزدگیر پوشاک یکی از تجهیزات کاربردی و ضروری در فروشگاه ها جهت جلوگیری از سرقت پوشاک است.

امروزه با توجه به گران بودن پوشاک و البسه نصب دزدگیر پوشاک ضروری است.

چرا که پوشاک به راحتی در کیف جای می گیرد و یا آن را می توانند در زیر البسه خود بپوشند و به راحتی آن را سرقت کنند.

لذا نصب دزدگیر پوشاک در فروشگاه ها باعث می شود که با الصاق تگ بر روی لباس و پوشاک اعم از مانتو،شلوار، پیراهن، بلوز، روسری، کیف و کفش از سرقت آن ها جلوگیری شود.

چنانچه تگ دزدگیر از لباس توسط صندوق دار با دستگاه جدا کننده تگ از لباس جدا نشود و از گیت فروشگاهی عبور کند، بوق دستگاه دزدگیر به صدا در می آید در این صورت از سرقت لباس یا پوشاک جلوگیری می شود.

عموما سارقین به فروشگاه هایی که دستگاه دزدگیر ندارند مراجعه می کنند و از آن فروشگاه به راحتی سرقت می کنند.

لذا امروزه قبل از افتتاحیه فروشگاه اقدام به نصب دزدگیر لباس و گیت فروشگاهی می شود.

Web Analytics Real Time Web Analytics