Anti-theft-Application

Anti-theft-Application

کاربرد سیستم ضد سرقت

سیستم های ضد سرقت به اقلامی گفته می شود که به منظور جلوگیری از سرقت کالاها به کار می روند.

این سیستم ها دارای تعاریف نام های متعددی همچون گیت فروشگاهی ، آنتن دزدگیر، دزدگیر کالا ، تگ دزدگیر، پنل دزدگیر و .. هستند.

وجود سیستم ضد سرقت یا همان دزدگیر کالا در فروشگاه ها و اماکن یک مزیت است.

چرا که با تجهیز فروشگاه ها به اقلام ضدسرقت ، درصد دزدی و ارتکاب جرم کاهش می یابد.

عموما فروشگاه هایی که از گیت ضد سرقت فروشگاهی استفاده می کنند ایمن هستند.

, از طرفی نیاز به کنترل و بررسی مشتریان توسط نیروی انسانی دارند.

این امر نه تنها باعث کاهش هزینه می شود بلکه باعث برگشت سرمایه در مدت 6 ماه به صاحبان سرمایه است.

چون با نصب گیت فروشگاهی، سرقت به حداقل می رسد و اجناس از سرقت محفوظ می مانند و دیگر نیازی به حقوق ماهیانه نیروی انسانی به منظور کنترل سبد مشتریان وجود ندارد.

انواع سیستم ضد سرقت کالا:

گیت AM

گیت RF

تگ دزدگیر

لیبل امنیتی

تگ آلارم دار

هر کدام از اقلام بالا کاربرد خاصی در فروشگاه بر روی محصولات مختلف دارند.مثلا با الصاق تگ دزدگیر بر روی پوشاک و نصب گیت فروشگاهی در خروجی و عبور آن از درب فروشگاه ، گیت ضد سرقت آلارم می زند.

در نتیجه فروشنده آگاه می شود و مانع سرقت می شود.

پس نصب گیت فروشگاهی نه تنها موجب اطمینان خاطر صاحبان سرمایه می شود بلکه باعث حفظ سرمایه است.

Web Analytics Real Time Web Analytics