متال اسپای یا  کشف کننده آهنربا که با نام لاتین Metal Spy در دنیا نامیده می شود وسیله ای است که برای کمک و جلوگیری از سرقت در فروشگاه ها به کار میرود. در واقع متال اسپای  سیستمی است که در جلوی درب ورودی  و کنار گیت فروشگاهی قرار می گیرد و چنانچه شخصی با جدا کننده یا مگنت به قصد جدا کردن تگ از لباس در اتاق پرو و به دنبال آن سرقت لباس باشد، این وسیله با ورود مگنت یا جدا کننده  بر روی پیجر فروشتده پیامی می فرستد و فروشنده را از ورود اهنربا مطلع می کند.در این صورت می توان به راحتی سارق را زیر نظر گرفت و از سرقت اجناس جلوگیری به عمل آورد. عموما متال اسپای به صورت دستگاهی جداگانه موجود است ولی در بعضی از برندها همچون نداپ هلند،این سیستم در داخل گیت فروشگاهی تعبیه شده است.

Showing the single result

Web Analytics Real Time Web Analytics